قیمت ها و طرح های تخفیف ویژه

امتیازی برای دوستان

  • تعرفه بلیط استخر: 9000 تومان
  • تعرفه بلیط استخر و سونا: 16000 تومان
  • تعرفه بلیط استخر با احتساب 25درصد تخفیف جهت اردوی دانش آموزی مدارس: 6750 تومان
  • هزینه یک دوره آموزش شنا: 120000 تومان

مژده به دوستانی که مشتری دایم استخر کوهستان هستند یا به صورت گروهی از استخر و سونای استفاده می نمایند. کارت های اعتباری با تخفیف ویژه پاسخی به استقبال شما عزیزان :

 

قیمت هر کارت قیمت تمام شده برای هر نفر در یک جلسه تخفیف تقریبی
کارت 14 جلسه ای
94000 تومان
 استخر: 6500 تومان 27 درصد
استخر و سونا: 11600 تومان
کارت 20جلسه ای
129000تومان
 استخر: 6300 تومان 29 درصد
استخر و سونا: 11300 تومان
کارت 30جلسه ای
186000تومان
 استخر: 6200 تومان  31 درصد
استخر و سونا: 11000 تومان
کارت 40جلسه ای
240000تومان
 استخر: 5600 تومان  37 درصد
استخر و سونا: 10000 تومان
  • هر فردی با ارایه این کارت می تواند از اعتبارات آن استفاده نماید که هم برای آقایان و هم برای خانم ها قابل استفاده می باشد.
  • شما می توانید از این کارت به مرور برای خودتان استفاده نمایید و یا در یک جلسه برای خود و میهمانان خود استفاده نمایید.
  • به ازای هر نفر در هر جلسه جهت استفاده از هر سانس استخر یک خانه و برای هر جلسه استخر و سونا دو خانه باطل می گردد.
  • برای تهیه این کارت ها به فروشگاه استخر مراجعه فرمایید.

مدیریت استخر کوهستان جهت همکاری با کلیه مراکز دولتی و خصوصی آماده عقد قرارداد و تسهیل شرایط و اعمال تخفیف مناسب می باشد.