آموزش شنا

آموزش شنا

آموزش شنا زیر نظر مربیان زبده رسمی فدراسیون شنای کشور در استخر کوهستان

مقدماتی، تکمیلی، پیشرفته

خصوصی ، نیمه خصوصی ، عمومی

خواهران، برادران

کودکان، بزرگسالان

جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 3-42510330 تماس بگیرید.